Proponujemy i gwarantujemy nauczanie biblijne na dobrym poziomie oraz możliwość osobistego rozwoju poprzez udział w seminariach i ćwiczeniach. W okresach pomiędzy zjazdami studenci piszą prace kontrolne oraz przygotowują ćwiczenia.

Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testu. Aby ukończyć wybrany kierunek student musi napisać wszystkie prace kontrolne i zdać egzaminy. Po ukończeniu pierwszego roku można kontynuować naukę na kolejnym kierunku.

Ukończenie dwóch kierunków i napisanie pracy dyplomowej uprawnia do otrzymania dyplomu Krakowskiego Seminarium Biblijnego, który uznawany jest przez Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Zapraszamy.Informacja:

Na rok 2017/18 KSB nie organizuje naboru do seminarium z powodu rocznej przerwy w działalnościWyświetl większą mapę